Holstein Bodega

"Frøken Svendsen"

Ti gratis pilsnere kostede 30 dages fængsel.

I Café ”Holstein”, Holsteinsgade 1, sad Skræddersvend Svend Sørensen d. 20. Marts og læskede sin tilsyneladende meget tørre Tunge med grønne Tuborg Pilsnere. 

Den ene efter den anden gled ned, og til sidst havde Serveringsdamen, Frk. Svendsen, bragt ham hele 10 og havde noteret i sit lille Hæfte, at hun skulle have 5 Kr,

Hun fik imidlertid ikke en ikke ,for medens hun serverede i den anden Ende af lokalet, listede Skrædderen ganske roligt ud og forsvandt.

Aftenbladet 1935

Fortørnet gik Frøkenen straks til Politiet, og efter det opgivne Signalement bilagt med visse Oplysninger blev Hr. Sørensen snart fundet. og saa viste det sig, at han den 31. Januar 1935 havde faaet tilhold om i 5 Aar hverken at købe eller nyde Spiritus i nogen som helst Form.

Han blev følgelig sat under Tiltale for Overtrædelse af Spiritusforbudet, og nu er baade By- og Landsret rørende enige om, at han skal i fængsel i 30 Dage, altsaa 3 Dage for hver grøn Tuborg.

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage inden for 24 timer.